border
นายจุลวิศาล บัวนาค (จุลวิศาลกับพลังงานทางเลือก “เตาเผาถ่านจากถัง 200 ลิตร”)
ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

นายจุลวิศาลทำงานโรงงานได้มีโอกาสช่วยแก้ปัญหาเรื่องเครื่องจักรกลในโรงงาน จึงได้ย้ายฝ่ายและได้ไปทำงานแถวจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการและสมุทรสงคราม มีรายได้มากแต่ก็กินและเที่ยวจนหมด เริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นไม่ใช่ตัวเองมองหาความมั่นคงในชีวิต คือ ต้องมีที่ดิน ดังนั้นจึงตั้งใจทำงานและคิดที่จะหาซื้อที่ดินเพื่อทำกิน สุดท้ายได้ที่ดินที่ตำบลป่าก่อแต่ยังใช้ชีวิตเหมือนตอนอยู่โรงงาน คือ ตั้งโต๊ะสนุกเกอร์ ปล่อยเงินกู้และเป็นนายหน้าค้าที่ดิน        

ชีวิตของจุลวิศาลมีจุดพลิกผันเมื่อหันมาสนใจเรื่องงานเกษตร ค้นหา ทดลอง ปฏิบัติการในภาคการเกษตรในครัวเรือน ปรับที่ดินเป็นสวนไม้ผลใช้ชีวิตแบบปลอดสาร

การทำเตาเผาถ่าน 200 ลิตร เป็นพื้นฐานทางการเกษตร นอกจากได้ถ่านแต่ยังเป็นพื้นฐานให้ได้การผสมปุ๋ยและเป็นกระบวนการสำคัญในครัวเรือนที่นำมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์และทำสวนโดยมีแนวคิดคือไม่ใช้สารเคมี  จุลวิศาลหาทางออกให้กับงานในสวนโดยศึกษาข้อมูลการเกษตรแบบต่างๆ และเริ่มต้นเรื่องการเผาถ่านโดยเรียนรู้จากการอ่าน จนกระทั่งเข้าร่วมโครงการรักษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ตำบล วิถีพอเพียงในตำบลป่าก่อ  จึงได้ศึกษาดูงานจนเริ่มมั่นใจแล้วก็กลับมาทำเอง สิ่งที่ได้ก็คือถ่านที่มีคุณภาพ น้ำส้มควันไม้เอาไปใส่คอกวัวคอกควาย ขี้เถ้าถ่านใช้ผสมปุ๋ยใส่พืชในสวนและสามารถจัดการเศษไม้เล็กๆ รอบพื้นที่บ้าน สิ่งที่สำคัญคือเมื่อทำแล้วมีคนสนใจอยากเรียนรู้ทำให้ได้เสนอทางเลือกในงานเกษตรในแบบของตน

          ในการทำงานภรรยาก็มีส่วนให้จุลวิศาลได้ทำในสิ่งที่คิด ลองทำทุกอย่างที่คิดว่าเป็นทางเลือกทางรอด การทำเตา 200 ลิตรเป็นสิ่งที่คิดว่าสำคัญมากในการทำสวน ภรรยาก็ให้ความร่วมมือตั้งแต่การหาไม้ตลอดจนเรียนรู้เรื่องการเผาและต่างคนต่างก็ทำได้

จุลวิศาลได้คิดเรื่องการสะสมทุนและเตรียมทรัพยากรไว้สร้างครอบครัวเมื่อครั้งอยู่กรุงเทพฯ ดังนั้นจึงเริ่มสะสมเงินทุนและหาซื้อที่ดินไว้ตั้งแต่ปี 2539 - 2549 สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นที่มาของการมีบ้านมีเงินทุนเพื่อสร้างชีวิตและมีทุนให้ลูกเรียนหนังสือ

แรกๆ ก็ซื้อที่ดินสะสมไว้ต่อมาก็ขายเพื่อทำกำไร อาชีพแรกที่จุลวิศาลทำไม่ใช่งานเกษตรแต่เป็นการค้าขาย ปล่อยเงินกู้ ทำบ่อนในชุมชน ซึ่งไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องนัก พอเข้าโครงการรักษ์ป่าฯ เริ่มเรียนรู้เรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ดินตนเอง พร้อมกับความคิดที่ว่าจะทำอย่างไรให้เกิดความพอเพียง เกิดความอยู่รอด ทำแล้วพอได้กิน

จุลวิศาลได้ศึกษาหาความรู้ทั้งจากสื่อโทรทัศน์ เอกสาร หนังสือที่มีแจกมีขายทั่วไป เมื่อเห็นเรื่องเตาเผาถ่านจากถัง 200 ลิตรจึงคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งในงานเกษตร เพราะทำให้มีถ่านที่พอใช้ได้ในครัวเรือน ได้น้ำส้มควันไม้เป็นสารตั้งต้นนำมาทำปุ๋ยและเศษเถ้าถ่านทำให้ได้ส่วนผสมดินในการปลูกพืช

          แนวคิดนี้ทำให้จุลวิศาลมุ่งหวังที่จะสอนพี่น้องเรื่องการทำเตาเผาถ่านจากถัง 200 ลิตร ให้ขยายออกไป โดยให้โครงการรักษ์ป่าฯ เป็นผู้ช่วยในการเสริมการเรียนรู้ของชุมชนร่วมกับตน

 
สวัสดิ์ จันทร์เพ็ง
 
สวัสดิ์ จันทร์เพ็ง
นายสวัสดิ์ จันทร์เพ็ง ลูกหลานคนบ้านเสียว มีอาชีพหลักคือการทำนามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ เริ่มหน้าที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตั้งแ...
อ่านต่อ
วินัย สุวรรณไตร
 
วินัย สุวรรณไตร
คุณวินัยประกอบอาชีพทีการเกษตร แต่ต้องประสบภาวะหนี้สินจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว การใช้ปุ๋ยเคมี ต่อมาอาจารย์พงศักดิ์ อัครปรี...
อ่านต่อ
คำผอง ด้วงก้อน
 
คำผอง ด้วงก้อน
หลังแต่งงานพ่อคำผองย้ายมาอยู่บ้านบ้านหยวก หน่วยงาน สกย.(สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง) มารณรงค์สนับสนุนให้ชาวบ้านปล...
อ่านต่อ