border
นายสนอง สุขเกตุ: คนต้นแบบในการทำเตา 200 ลิตร
ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

นายสนอง สุขเกตุ: คนต้นแบบในการทำเตา 200 ลิตร

ก่อนที่คุณสนองเข้ามาเป็นตัวแทนครัวเรือนอาสานั้น คุณสนองเป็นคนดื่มเหล้ามาก และเล่นการพนันทุกชนิด โดยเฉพาะชนไก่ โดยจะไปบ่อนไก่ทุกๆ วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เสียเงินสัปดาห์ประมาณ 300 - 500 บาท โดยเฉพาะช่วงที่แต่งงานใหม่ๆ

หลังจากเข้าร่วมโครงการกับ ปตท. คุณสนองได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น เพราะเริ่มคิดได้ว่าตัวเองอายุมากแล้ว ขณะที่เดียวกันก็เริ่มเห็นว่าตนเองยังเดินตามหลังเพื่อนอยู่มาก จึงตัดสินใจเลิกไม่ไปบ่อน ไม่กินเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งคุณสนองได้เลิกอบายมุขทุกอย่างนั้นประมาณ 5-6 ปี ที่ผ่านมา เพราะว่าอยากจะอยากจะทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้าง

การเข้ามาเป็นตัวแทนครัวเรือนอาสา ทำให้คุณสนองได้มีโอกาสได้ไปอบรมและศึกษาดูงานตามที่ต่างๆ แทนผู้ใหญ่บ้านอยู่หลายครั้ง ทำให้คุณสนองได้มีโอกาสพูดถึงหมู่บ้านหมู่ 4 ว่าหมู่บ้านของเราไม่มีอะไรเลย ไม่มีการทำอาชีพเสริมใดๆ เพราะมัวแต่ทำไร่ทำนาอย่างเดียว ไม่มีอาชีพเสริม และถ้าหากจะลงมือทำโครงการก็ถือเป็นความท้าทายในการทำงานตรงนี้ ทำให้มีโครงการ

รักษ์ป่า สร้างคน เพื่อน้อมถวายพระเจ้าอยู่หัวเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งส่วนตัวคุณสนองคิดว่าควรจะทำอะไรถวายพระเจ้าอยู่หัวได้บ้าง เกิดมาควรทดแทนบุญคุณแผ่นดิน ควรทำอะไรให้มีสาระให้เกิดประโยชน์บ้าง จึงอยากจะทำโครงการนี้ และเมื่อชุมชนก็รับโครงการนี้ จึงทำให้คุณสนองมีความตั้งใจจริงที่จะทำโครงการนี้ เพราะคิดว่าเขาจะนำรายชื่อไปถวายในหลวง แล้วถ้าเราไม่ทำจริงๆเราจะมองหน้าเขาได้หรือ เหมือนเราไปโกหกเพราะองค์ท่าน และคิดว่าการไปไปโกหกเบื้องสูงมันไม่ควรจึงได้ตั้งปณิธานว่าจะทำ

หลังจากที่คุณสนองได้ไปดูงานไพรสารี ก็กลับมาพิจารณาดูภาวะเงื่อนไขภายในชุมชนของตัวเอง ทำให้เห็นจุดเด่นของชุมชนตัวเองคือ การมีไม้จำนวนมาก จึงคิดว่าจะทำอย่างไรสิ่งที่มี และการศึกษาเอง การไปดูงานตามที่ต่างๆที่ได้เอารูปแบบเตาหลายๆอย่างมาธิตให้ดู พอดูแล้วก็เห็นว่ามันก็ไม่ยากจนเกินไป คุณสนองจึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ แต่พอเข้าร่วมโครงการในตอนแรกๆก็ไม่ได้ทำอย่างจริงๆจังๆ แต่พอมาคิดถึงการเอาชื่อไปทูลเกล้าถวายในหลวงก็เหมือนกับเป็นการโกหกเพราะองค์ท่านหากว่าเราไม่ได้ทำจริง จึงเริ่มต้นทำเตาอย่างจริงจัง โดยมีเจ้าหน้าที่จากโครงการรักษ์ป่าฯ มาสาธิตวิธีการทำในหมู่ 4 ครั้งนั้นก็มีชาวบ้านให้ความสนใจมาดูอย่างมากมาย จึงเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่ทำให้คุณสนองเริ่มทำเตาถ่านอย่างจริงจัง

จากการที่คุณสนองได้ไปดูพื้นที่ไพรสาลีแล้วมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเงื่อนไขภายในหมู่ 4 ซึ้งมีไม้มากมายตามคันคลองและหัวไร่ปลายนา อย่างเช่น ไม้ยูคา จึงคิดว่าเตาถ่าน 200 ลิตรน่าจะเหมาะกับหมู่บ้านของตน จึงเลือกทำ 2 อย่างคือเตาตั้งกับเตานอน แม้ว่าตอนแรกคุณสนองจะไม่แน่ใจว่าจะทำได้ แต่เมื่อเริ่มทำ ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ จนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

คุณสนองได้เริ่มทำเตาเมื่อเดือนเมษายนปีนี้ ตอนนี้ทำเพิ่มอีกเตาในช่วง 2 เดือนต่อมา ที่ทำเพิ่มเพราะมีเป้าหมายว่าจะขยายผลให้แก่ชาวบ้านเพราะตัวเองเป็นแกนนำของหมู่บ้านจึงอยากที่จะส่งเสริมให้ชาวบ้านคนอื่นๆใช้และขยายผลไปทุกหมู่บ้าน เพราะตัวเองเป็นคณะทำงานของโครงการจึงควรจะมีเป้าหมายในการขยายผลต่อไป ตอนนี้คุณสนองมีอยู่ 5 เตาเป็นเตาตั้ง 3 เตา เตานอน 2 เตา

มีบทบาทในการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แก่ชาวบ้าน มีชาวบ้านเข้ามาศึกษาดูงานในวันที่สาธิต 40 – 50 คน เพราะเห็นคุณสนองประสบความสำเร็จก็อยากจะทำตาม ต่อมาชาวบ้านบางคนก็มาหาคุณที่บ้านสอบถามวิธีการทำการใช้

ผลที่ตามมาพบว่า ภายในหมู่บ้านสามารถขยายผลได้ 9 หลังคาเรือน ส่วนภายนอกหมู่บ้านก็จะมีคณะครูโรงเรียนบ้านปลาบู่ทองในตำบลหัวถนนหมู่ 1 มาศึกษาดูงาน มีกลุ่มของต้นกล้าอาชีพ นอกจากนั้นก็จะมีญาติพี่น้องของคุณสนองที่ตำบลเทพนาครและจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งคุณสนองก็จะไปทำเตาให้หากชาวบ้านร้องขอ นอกจากนี้ก็ยังมีหมู่ 2 หมู่ 1 หมู่ 6 หมู่ 8 และหมู่ 9 ในตำบลหัวถนนที่อยากให้คุณสนองไปสาธิตและให้ความรู้ในการทำเตาต่อไป

คุณสนองสะท้อนว่า เพราะการทำบัญชีครัวเรือนร่วมกับการการทำถ่านนี้ ทำให้ตัวเองมีการพัฒนาตัวเองข้ามไปหลายขั้น มองเห็นข้อจำกัด สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองได้

 
ขนิษฐา รักเขียว
 
ขนิษฐา รักเขียว
มีชีวิตที่อยู่กับการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เด็ก โดยในวัยเด็กต้องย้ายที่อยู่ติดตามพ่อไปต่างพื้นที่ จนเมื่อโตขึ้นได้ประสบกับเหต...
อ่านต่อ
วัง กลางเมือง
 
วัง กลางเมือง
นายวัง กลางเมือง เข้ามาเป็นสมาชิกหรือครัวเรือนอาสาของโครงการรักษ์ป่าสร้างคน ๘๔ ตำบล วิถีพอเพียง ตั้งแต่ปี 2551
อ่านต่อ
เปร่ง น้อยสวัสดิ์
 
เปร่ง น้อยสวัสดิ์
หลังจากน้าเปร่งปลดประจำการณ์ทหารเกณฑ์ ก็มุ่งหน้าสู่บ้านเกิดประกอบอาชีพเกษตรกรไร่ข้าวโพดเหมือนชาวบ้านในละแวกทั่วไป โดยเริ...
อ่านต่อ