border
นายอนงค์ วงศ์ใหญ่: คนต้นแบบด้านผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน
ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

นายอนงค์ วงศ์ใหญ่: คนต้นแบบด้านผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน

เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2500 ที่หมู่บ้านสถาน ในอดีต พ่ออนงค์มีฐานะความเป็นอยู่ยากจนมาก นอกจากทำนาแล้วยังรับจ้างทั่วไปในภาคการเกษตร จากนั้นก็ขยันทำสวน ทำงาน ทั้งบนที่ดินของพ่อแม่ และที่ดินเช่าบางส่วน ต่อมาตัดสินใจไปทำงานที่บรูไน เนื่องจากต้องการจะปลดหนี้จำนวน 15,000 กว่าบาท เป็นเวลา 1 ปี 9 เดือน ทำงานก่อสร้างอยู่ 9 เดือน และมาขับรถบดถนนอยู่ 1 ปีสามารถชำระหนี้ได้ทั้งหมดและเหลือเงิน 14,000 กว่าบาท ต่อมาจึงกลับบ้านมาทำการเกษตรและค้าขายไปด้วย ร่วมกับการเป็นเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 16 ขายรถกระบะคันเก่าแล้วซื้อรถค้นใหม่ และคราวนี้ได้ออกเดินทางไปค้าขายที่ไกลขึ้นยังภาคอีสาน รวมทั้งภาคกลาง จนในเดือนตุลาคมปี พ.ศ. 2550 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 ได้หมดวาระลง พ่ออนงค์ได้สมัครเข้าชิงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 16 และพ่ออนงค์ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านทำงานทางด้านการพัฒนาเรื่อยมา โดยเริ่มแรกได้หาเครือข่ายของคนที่ต้องการที่จะพัฒนาหมู่บ้านเข้ามาร่วมทำงานด้วยกัน สร้างเป็นเครือข่ายและรากฐานที่มั่นคง พ่ออนงค์ได้ริเริ่มโครงการต่างๆ ขึ้น

นายอนงค์มีผลงานทางการพัฒนา คือ เมื่อทางพัฒนาชุมชนจังหวัดคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงร่มเย็นเป็นสุข ทั่วประเทศ จังหวัดละหนึ่งหมู่บ้าน จากตำบลสู่อำเภอ จากอำเภอสู่จังหวัด หมู่บ้านของพ่ออนงค์ได้รับเลือกระดับจังหวัด ได้รับโล่พระราชทาน จากอธิปดีกรมการปกครอง และได้รางวัลหมู่บ้านชุมชนหน้าอยู่ระดับยอดเยี่ยมรับพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากจังหวัดพะเยา และจะได้เขาคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป

หลังจากได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุขระดับจังหวัดแล้ว ทำให้หมู่บ้านมีชื่อเสียงขึ้นมา กลายเป็นสถานที่ดูงาน มีการสร้างทีมงานที่เข็มแข็งทำงานร่วมกัน สิ่งเหล่านี้เองทำให้พ่ออนงค์กลายเป็นผู้ใหญ่บ้านอันดับหนึ่งของอำเภอภูซาง ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย

นอกจากนี้โครงการรักษ์ป่าฯ ได้สนับสนุนให้พ่ออนงค์ไปดูงานตามที่ต่างๆ มากขึ้น เช่นที่ ต. จันจว้าใต้ และที่ต่างๆ ถึงแม้พ่ออนงค์จะไม่ได้ไปก็สนับสนุนให้คณะทำงานของหมู่บ้านไป นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการรักษ์ป่าฯ เข้าร่วมอภิปรายในการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและได้เผยแพร่ความรู้ออกอากาศสถานนี้โทรทัศน์ท้องถิ่นภาคเหนือ ในรายการ “รอบภูมิภาค” ช่องไทยบีพีเอส เพื่อการเผยแพร่มากขึ้น

 
สมชาย ลักษะณะฉิมพลี
 
สมชาย ลักษะณะฉิมพลี
นายสมชายซื้อวัวมาเลี้ยงจำนวน 15-20 ตัว เลี้ยงได้ประมาณ 5 ปี พร้อมปลูกมันสำปะหลังควบคู่กันมาเรื่อย นายสมชายเล่าว่าการเลี้...
อ่านต่อ
สิงห์ทอง กาเหล็ก
 
สิงห์ทอง กาเหล็ก
นายสิงห์ทองหรือลุงตุ๋ย ปัจจุบัน อายุ 55 ปี เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมากต้องออกมาทำงานตั้งแต่อายุ 12 ปี ชีวิตในวัยเด...
อ่านต่อ
วัง กลางเมือง
 
วัง กลางเมือง
นายวัง กลางเมือง เข้ามาเป็นสมาชิกหรือครัวเรือนอาสาของโครงการรักษ์ป่าสร้างคน ๘๔ ตำบล วิถีพอเพียง ตั้งแต่ปี 2551
อ่านต่อ