border
นายอนงค์ วงศ์ใหญ่: คนต้นแบบด้านผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน
ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

นายอนงค์ วงศ์ใหญ่: คนต้นแบบด้านผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน

เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2500 ที่หมู่บ้านสถาน ในอดีต พ่ออนงค์มีฐานะความเป็นอยู่ยากจนมาก นอกจากทำนาแล้วยังรับจ้างทั่วไปในภาคการเกษตร จากนั้นก็ขยันทำสวน ทำงาน ทั้งบนที่ดินของพ่อแม่ และที่ดินเช่าบางส่วน ต่อมาตัดสินใจไปทำงานที่บรูไน เนื่องจากต้องการจะปลดหนี้จำนวน 15,000 กว่าบาท เป็นเวลา 1 ปี 9 เดือน ทำงานก่อสร้างอยู่ 9 เดือน และมาขับรถบดถนนอยู่ 1 ปีสามารถชำระหนี้ได้ทั้งหมดและเหลือเงิน 14,000 กว่าบาท ต่อมาจึงกลับบ้านมาทำการเกษตรและค้าขายไปด้วย ร่วมกับการเป็นเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 16 ขายรถกระบะคันเก่าแล้วซื้อรถค้นใหม่ และคราวนี้ได้ออกเดินทางไปค้าขายที่ไกลขึ้นยังภาคอีสาน รวมทั้งภาคกลาง จนในเดือนตุลาคมปี พ.ศ. 2550 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 ได้หมดวาระลง พ่ออนงค์ได้สมัครเข้าชิงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 16 และพ่ออนงค์ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านทำงานทางด้านการพัฒนาเรื่อยมา โดยเริ่มแรกได้หาเครือข่ายของคนที่ต้องการที่จะพัฒนาหมู่บ้านเข้ามาร่วมทำงานด้วยกัน สร้างเป็นเครือข่ายและรากฐานที่มั่นคง พ่ออนงค์ได้ริเริ่มโครงการต่างๆ ขึ้น

นายอนงค์มีผลงานทางการพัฒนา คือ เมื่อทางพัฒนาชุมชนจังหวัดคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงร่มเย็นเป็นสุข ทั่วประเทศ จังหวัดละหนึ่งหมู่บ้าน จากตำบลสู่อำเภอ จากอำเภอสู่จังหวัด หมู่บ้านของพ่ออนงค์ได้รับเลือกระดับจังหวัด ได้รับโล่พระราชทาน จากอธิปดีกรมการปกครอง และได้รางวัลหมู่บ้านชุมชนหน้าอยู่ระดับยอดเยี่ยมรับพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากจังหวัดพะเยา และจะได้เขาคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป

หลังจากได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุขระดับจังหวัดแล้ว ทำให้หมู่บ้านมีชื่อเสียงขึ้นมา กลายเป็นสถานที่ดูงาน มีการสร้างทีมงานที่เข็มแข็งทำงานร่วมกัน สิ่งเหล่านี้เองทำให้พ่ออนงค์กลายเป็นผู้ใหญ่บ้านอันดับหนึ่งของอำเภอภูซาง ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย

นอกจากนี้โครงการรักษ์ป่าฯ ได้สนับสนุนให้พ่ออนงค์ไปดูงานตามที่ต่างๆ มากขึ้น เช่นที่ ต. จันจว้าใต้ และที่ต่างๆ ถึงแม้พ่ออนงค์จะไม่ได้ไปก็สนับสนุนให้คณะทำงานของหมู่บ้านไป นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการรักษ์ป่าฯ เข้าร่วมอภิปรายในการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและได้เผยแพร่ความรู้ออกอากาศสถานนี้โทรทัศน์ท้องถิ่นภาคเหนือ ในรายการ “รอบภูมิภาค” ช่องไทยบีพีเอส เพื่อการเผยแพร่มากขึ้น

 
โต๊ะอีหม่ำยะ เจ๊ะอาหลำ
 
โต๊ะอีหม่ำยะ เจ๊ะอาหลำ
ปัจจุบันอายุ 49 ปี ทำการประมงเป็นอาชีพหลัก ที่ผ่านมาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทางศาสนาอย่างมั่นคง สม่ำเสมอ จนปี 2541 จึงได...
อ่านต่อ
พัณนิดา คงแก้ว
 
พัณนิดา คงแก้ว
ปัจจุบัน อายุ 41 ปี จบมัธยมศึกษาตอนต้นและปลายที่โรงเรียนพะโต๊ะพิทยา จากนั้นเดินทางสู่กรุงเทพฯ
อ่านต่อ
ประกอบ กาเยาว์
 
ประกอบ กาเยาว์
อายุ 46 ปี เข้าร่วมงาน เรียนรู้งานชุมชนด้วยการเข้าเป็นกรรมการสหกรณ์การตลาดกระบี่ของ ธกส. ทำให้ได้เรียนรู้ได้ปรับตัวและต่...
อ่านต่อ